A kisvállalati adó: KIVA

Kategória: Könyvelés | Dátum: 2013. április 24.
Címkék:

Cégalapítás előtt áll? Mielőtt döntene, érdemes tájékozódnia, hogy tervezett tevékenységéhez az adózás és könyvelés szempontjából is ideális vállalkozási formát válasszon.

Mit kell tudni a kisvállalati adóról?

KIVA: Kisvállalati adó, mely 2013. január 1-jétől kerül bevezetésre. Az adózó mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól a 16 százalékos KIVA megfizetésével.

Az adó alanya

A belépésnek feltételei vannak, melyek teljesülése esetén az alábbi jogalanyok választhatják a KIVÁ-t: az egyéni cégek, a Kkt-k, a ZRt-k, a szövetkezetek és lakásszövetkezetek, a Bt-k, Kft-k, az erdőbirtokossági társulatok, végrehajtói irodák, az ügyvédi és közjegyzői irodák, a szabadalmi ügyvivői irodák, a külföldi vállalkozók, valamint a belföldi ügyvezetési hellyel rendelkező külföldi személyek.

A feltételek

A KIVÁ-t azok a felsorolt jogalanyok választhatják, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • az adóévet megelőző adóévben az átlagos statisztikai létszámuk nem haladja meg a 25 főt
  • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevételük nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén természetesen ennek időarányos részét kell figyelembe venni
  • az adóévet megelőző 2 naptári évben adószámuk nem lett törölve vagy felfüggesztve
  • az üzleti év mérlegének fordulónapja december 31-e, és
  • az adóévet megelőző adóévről készülő mérleg főösszege nem haladja meg az 500 millió forintot

A kapcsolt vállalkozásoknál a kritériumokat együttesen kell figyelembe venni.

Adóalanyiság keletkezése, bejelentési kötelezettség

Az adózónak kell bejelenteni az Adóhatóság felé, hogy szeretne áttérni a kisvállalati adózásra. A bejelentést az adóévet megelőző december 1-je és 20-a között lehet megtenni, de csak az ezt követő naptári év első napjától fog létrejönni az adóalanyiság.

Amennyiben a bejelentkezést szeretnénk visszavonni, azt a bejelentést követő év január 15-ig tehetjük meg.

Az adó bevallása

A kisvállalati adót az év végi mérleggel egyidejűleg, május 31-ig kell megállapítani és bevallani. Az adóév megegyezik a naptári évvel.

Adóelőleg

A KIVA alanya havonta vagy negyedévente köteles megállapítani, bevallani és megfizetni az adóelőleget. Ha az adóalany havi adófizetési kötelezettsége meghaladja az 1 millió forintot, akkor – az ÁFÁ-hoz hasonlóan - a tárgyhót követő hónap 20-ig, ellenkező esetben negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell ezeket teljesítenie.

Címkék