Személyi jövedelemadó

Kategória: Bérszámfejtés | Dátum: 2014. január 10.
Címkék:

Magyarországon az 1995. évi CXVII, törvény alapján a magánszemélyeknek a jövedelmük után adót kell fizetniük, mellyel hozzá kell járulniuk az állam közterheihez. Az arányosítás és a méltányosság elvét szem előtt tartva e törvény célja az, hogy biztosítsa az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételt.

A magánszemélyek által megszerezhető jövedelmeket 4 csoportba sorolhatjuk:

  • nem önálló tevékenységből származó
  • önálló tevékenységből származó
  • egyéb jövedelem
  • adómentes jövedelmek

Nem önálló tevékenységből származó jövedelem

Alapvetően a munkabért értjük ez alatt, melyet a foglalkoztató fizet a munkavállalónak. Ide értjük még a gazdasági társaságok (Bt., Kft.) vezetőinek jövedelmét; a választott tisztségviselők bevételét, illetve azt a juttatást, amit egy vállalkozásban segítő családtagként kapunk.

Önálló tevékenységből származó jövedelem

Az egyéni vállalkozók, őstermelők bevételei tartoznak ide, illetve a magánszemélyeknek a bérbeadásból származó jövedelmük. Ezek azonban speciális bevételek, külön szabályok szerint kell megállapítani az utánuk fizetendő adót.

Egyéb jövedelem

Ide tartoznak az ingó vagy ingatlan eladásából származó bevételek, a kapott kamatok, osztalékok és az árfolyamnyereségből származó bevételek. Az ebbe a kategóriába sorolható jövedelmek is külön szabályozás alá tartoznak, s nagyfokú alaposságot igényel az ilyen jövedelmeket tartalmazó bevallások elkészítése.

Adómentes jövedelmek

Vannak olyan bevételek, melyek a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében adómentesek vagy 0%-os adókulcs alá esnek, ezeket a bevallásban nem is kell feltüntetni. Ilyen az EVA-s osztalék, az 5. év utáni termőföld bérbeadásából származó bevétel, illetve a törvény által meghatározott adómentes ingóságok értékesítése.

Kedvezmények

Vannak olyan adókedvezmények, melyeket év közben, vagy akár év végén is igénybe lehet venni, s ezekkel lényegesen lecsökkenhet a fizetési kötelezettségünk. Ilyen például az őstermelői kedvezmény, a családi adókedvezmény, vagy 2015-től az új házasok adókedvezménye.

Címkék