Szakképzési hozzájárulás

Kategória: Bérszámfejtés | Dátum: 2014. február 07.
Címkék:

Az új szakképzési törvény 2013. szeptember 1-én lépett életbe. A törvény célja, az iskolai rendszerű képzések támogatása, a gyakorlatigényes alapképzési szak keretén belül szervezett gyakorlati képzés támogatása, ezek fejlesztésének támogatása, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzések támogatása.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a törvény jóval magasabb óraszámot határoz meg a szakmai képzések tekintetében, mint amennyi eddig elegendő volt egy-egy végzettség megszerzéséhez. Az eddigi 200-300 óraszám helyett akár 800 órás képzésekkel is találkozhatunk. Mindez persze azt is jelenti, hogy azok a tanfolyamok, melyeket magáncégek indítanak, drágábbak lesznek. Hiszen amit eddig 3-6 hónap alatt el lehetett sajátítani, ahhoz most akár 2-3 év kell majd. Ezzel szeretnék az iskolarendszeren belüli képzések felé terelni a tanulni vágyókat, s valójában ezeknek a képzéseknek a támogatására hivatott ez az adó.

A hozzájárulás mértéke a szociális hozzájárulás alapjának 1,5%-a, melyet néhány kivételtől eltekintve mindenkinek meg kell fizetnie. Ezeket a kivételeket számos törvény külön-külön és egymással összefüggően is szabályozza. A következő – kivételeket tartalmazó - felsorolás a 2011. évi CLV. törvény alapján készült:

  • a szociális szövetkezetek, a lakásszövetkezetek, valamint az iskolaszövetkezetek
  • a szakképzési törvény által meghatározott, szakképzést ellátó nonprofit gazdasági társaságok
  • a büntetés-végrehajtásban tevékenykedő, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrejött gazdálkodó szervezetek
  • a víziközmű-társulatok
  • az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV törvény az egészségügyről), 3. paragrafusának f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók, amennyiben az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötöttek, és nem költségvetési szervként működnek, az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őket terhelő szociális hozzájárulási adólap után
  • az egyéni cégek, ügyvédi, közjegyzői, végrehajtó és szabadalmi irodák tevékenységében személyesen résztvevő tagok a szociális hozzájárulási adó alapja után, nem ide értve az általuk foglalkoztatottakra tekintettel őket terhelő szociális hozzájárulási adó alapját
  • a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. mellékeltének E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után
  • az egyéni vállalkozók a szociális hozzájárulási adóalapjuk után, ide nem értve az általuk foglalkoztatottra tekintve őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját

Ha Ön nem biztos abban, hogy kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnie, keressen minket elérhetőségeink valamelyikén. Tájékoztató adatokat pedig a bérkalkulátorunk segítségével is megtudhat.

Címkék