Cégautó adó 2014

Kategória: Könyvelés | Dátum: 2013. november 24.
Címkék:

Azon személygépkocsik után, melyek céges tulajdonban vannak, illetve melyek után költséget számolnak el, cégautó adót kell fizetni. Ez a szabály alól egy kivétel van.
Az elektromos hajtómotorral ellátott autók után nem kell cégautó adót fizetni!

Az adó havi mértéke személygépkocsinként

A személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján.

Gépjármű hajtómotor
teljesítmény (kw)
Környezetvédelmi osztály
0-46-105 és 14-15
0-50 16.500 Ft8.800 Ft 7.700 Ft
51-90 22.000 Ft11.000 Ft8.800 Ft
91-120 33.000 Ft22.000 Ft11.000 Ft
120 felett 44.000 Ft33.000 Ft22.000 Ft

Az adót negyedévente kell bevallani és megfizetni az Adóhatóság felé, a negyedévet követő hónap 20-ig. Az Önkormányzat felé határidőre megfizetett gépjárműadó összege levonható a cégautó adóból!

Az adó alanya:

 • a tulajdonos
 • pénzügyi lízingbe vevő
 • tartós bérletbe vevő

Az adófizetési kötelezettség keletkezése

 • Nem magánszemély esetén: a tulajdonba, lízingbe, tartós bérletbe kerülést követő hónap 1. napján kezdődik
 • Magánszemély esetén: annak a hónapnak az 1. napján, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, a pénzügyi lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő költséget számolt el

Az adófizetési kötelezettség megszűnése

 • Cégek esetében: annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben személygépkocsit tulajdonos elidegeníti, a pénzügyi lízingbe vevő a személygépkocsit a lízingbe adónak visszaadja, illetve a bérbeadónak visszaadja
 • Magánszemélyek esetében:annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a magánszemély úgy nyilatkozik, hogy a személygépkocsi után költséget már nem kíván elszámolni, illetve amelyben a személygépkocsit jogellenesen elidegenítették vagy amelyben a személygépkocsi megsemmisült

Nem adóköteles az a személygépkocsi, amely:

 • magánszemély tulajdonában áll és használatával összefüggésben költségtérítést kap
 • magánszemélynek lízingbe adott személygépkocsi, de csak akkor, ha költségtérítést nem kap
 • magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsi, amelyre csak amortizáció kerül elszámolásra

Mentes a cégautó adó alól az a személygépkocsi:

 • amelyet megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel,
 • amelyet az egyházi jogi személy a tevékenysége ellátásához üzemeltet,
 • amelyet továbbértékesítési céllal szerzett be az ezzel foglalkozó vállalkozás,
 • amely kizárólag halottszállításra szolgál,
 • amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott szervezet,
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló jogszabályban meghatározott célszervezet által szállításra használt gépjármű,
 • amelyet kizárólag az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltetnek,
 • amely külön jogszabály szerint haditechnikai terméknek minősül

Címkék